Bukkepral 4.Juni 2023.

_____________________________

Klubmesterskab 8. Juni 2023

----------------------------------------------------------------------------------

Jagt Plantagen 20 Dec. 2023

Udbytte: 1 Sneppe, 1 stk. Råvildt og 1 Hare

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/