Skal du have en udenlandsk jagtkammerat med på jagt, så søg om midlertidigt dansk jagttegn i god tid.

Interessen for at komme til Danmark og gå på jagt er stødt stigende.

Hvis du ved, at du skal have besøg af en jagtkammerat fra udlandet, så hjælp os med at hjælpe dig, send ansøgningen ind i god tid. Når den udenlandske jæger er godkendt, og girokortet er udstedt, kan det indløses på det tidspunkt, hvor jagten skal finde sted.

Skulle det mod forventning vise sig, at din kammerat alligevel ikke skal på jagt i Danmark, så er der ingen skade sket. Du undlader blot at betale girokortet.

Du kan til enhver tid rekvirere et nyt girokort, hvis du skulle være så uheldig at miste det først fremsendte girokort.  

Alle jægere, også udenlandske, skal godkendes af Rigspolitiet, før der kan udstedes et girokort til betaling af dansk jagttegn. Ekspeditionstiden er ca. to uger. Jagttegnet gælder for hele jagtåret, og prisen er 530 kr. Husk, at det midlertidige jagttegn kun er gyldigt i et jagtår, kommer jægeren tilbage et andet år, skal der ansøges om jagttegn på ny.

Skov- og Naturstyrelsen behandler årligt ca. 2.000 ansøgninger om midlertidig dansk jagttegn til udenlandske jægere. I den forbindelse modtager jagttegnsekspeditionen en del mangelfulde ansøgninger, hvilket gør ekspeditionstiden længere.

En ansøgning om et midlertidigt dansk jagttegn skal indeholde en kopi af ansøgerens gyldige udenlandske jagttegn. Det skal være dokumenteret, at jagttegnet er betalt/indløst på ansøgningstidspunktet. Vi skal desuden have oplyst jægerens fødselsdato, den fremgår af de fleste jagttegn; men f.eks. ikke på de norske jagttegn.

Hvis din kammerat skal på riffeljagt i Danmark, skal han have en riffelpåtegning på det midlertidige danske jagttegn. Det kræver, at ansøgningen indeholder en kopi af hans våbentilladelse eller europæiske våbenpas. For nordmænd kræves det, at der fremsendes dokumentation for bestået årlig skydeprøve.  

Hvis din kammerat skal på buejagt i Danmark, skal det dokumenteres, at han har tilladelse til at gå på buejagt i sit hjemland.

Jagttegnsekspeditionen har besluttet, at ændre proceduren for ansøgning af midlertidigt dansk jagttegn. Hvis jagttegnsekspeditionen modtager en mangelfuld ansøgning, sender vi hele ansøgningen tilbage med bemærkninger om, hvilke oplysninger vi mangler. Når de manglende oplysninger er indhentet, send da hele ansøgningen på ny, og vi behandler den hurtigst muligt.

 

Ansøgningen om midlertidigt jagttegn til en udlænding skal altså indeholde:

 

  • Gyldigt jagttegn fra hjemland
  • Dokumentation for, at det er betalt
  • Fødselsdato
  • Evt. dokumentation for tilladt riffeljagt i hjemland
  • Evt. dokumentation for tilladt buejagt i hjemland
  • Evt. c/o-adresse i Danmark

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/