Flugtskydning foregår på:

Bornholms Jagtcenter

Raghammer skydeterræn

Sdr. landevej 186, 3720 Aakirkeby. Tlf. bane 56977027

https://www.born-jagt.dk/

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/