Østbornholms Jagtforening blev dannet i 2007 som en sammenslutning

af de gamle Bodilsker, Poulsker og Snogebæk Jagtforeninger.

 

Jagter: Der afholdes 3 jagter hver sæson; 2 i Nexø Lystskov

og 1 i Pedersker plantage (øst for Ølenevej).

 

Klubaftener o.l. afholdes i Nexø Skyttehus , Kildebakkestræde 12.

Optagelse:   

Foreningen kan optag enhver uberygtet person.

Foreningen kan fortrinsvis opage medlemmer boende på Syd-/Østbornholm.

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/