Østbornholms Jagtforening blev dannet i 2007 som en sammenslutning

af de gamle Bodilsker, Poulsker og Snogebæk Jagtforeninger.

 

Jagter: Der afholdes 4 jagter hver sæson; 2 i Nexø Lystskov

og 2 i Pedersker plantage (øst for Ølenevej).

 

Klubaftener o.l. afholdes i Nexø Skyttehus , Kildebakkestræde 12.

 

Medlemmer: Enhver uberygtet person, bosiddende på Syd/Østbornholm,

kan optages i foreningen.

 

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/