Velkommen til

Østbornholms Jagtforening.

 

Her er Nyhedsbrevet for 2016.  Klik

____________________________________________________________________

Der indkaldes til Generalforsamling .

Tid og sted: Torsdag d. 2. Feb. 2017. 

I "Kælderen på Holms hotel" Torvegade Nexø.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til dagsorden, skal være foreningen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.                    

________________________________________________________