Velkommen til

Østbornholms Jagtforening.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om den nye platform, se her

 

Se Nyhedsbrevet for 2022 her.  Klik

------------------------------------------------------------------------

 

Østbornholms jagtforenings Privatlivspolitik finder du her

_________________________________________

 

Lokale arrangementer

09.08.2022
Der er præmier til de tre bedste i hver serie, samt til samlede vinder. Jagtforeningen betaler for 1 serie lerduer ti...
11.11.2022
Jagt i Lystskoven. Afslutning i shelteret. Øl og vand kan købes.
02.12.2022
Jagt i Lystskoven. Afslutning i shelteret, hvor foeningen griller pølser til 20 kr. Øl og vand kan købes.
10.12.2022
Efter jagten serveres der varm mad. Pris 80 kr. Øl/snaps og vand kan købes på stedet.
14.01.2023
Nærmere information herom kommer senere.

Nyheder fra DJ

27. jun. 2022
Temadag for ansatte i Brøndby kommunes ungeindsats havde jagt og natur på programmet. For jagten - og alt det, der følger med - har et stort socialt potentiale.
27. jun. 2022
Danmarks Jægerforbund deltager naturligvis med egen stand under Landsskuet i Herning, og man ser frem til et rekordstort antal besøgende.
24. jun. 2022
Den nye bekendtgørelse om jagttider er vedtaget og træder i kraft den 1. juli 2022. Over de kommende to år stoppes jagten på edderfugl i en række EF-fuglebeskyttelsesområder, og jagttiden på canadagås i august udvides i lighed med nug…
23. jun. 2022
For anden gang afholdes den såkaldte DJ Lederdag, hvor alle, som har bestået DJ-lederuddannelsen, og som er leder i forbundet, har mulighed for at mødes for at netværke.
22. jun. 2022
Mandag den 20. juni gik én af jagthornsblæsningens danske pionerer bort. Per Iversen blev 89 år gammel, og efterlader sig et massivt aftryk inden for genren.

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/